Regels in de baan

Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement zal houden.

Klik hier voor het baanregelement

Voorafgaand aan uw ronde moet u zich melden bij het secretariaat om een starttijd te halen. U dient uiterlijk 10 minuten voor uw starttijd op de tee te staan.
Uitgegaan wordt van maximaal twee (2) uur en tien (10) minuten speeltijd over 9 holes met een vierbal.
De flight grootte is niet bepalend voor het al dan niet doorlaten van een achteropkomende partij.
Voor het doorlaten gelden de volgende regels:
  • Een partij, die haar plaats in de baan niet kan behouden en een hole afstand verliest op de voorgaande partij, dient de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan, ongeacht het aantal spelers in die groep.
  • De uitgenodigde partij dient hieraan gehoor te geven.
  • Spelers die naar een bal zoeken, dienen de achteropkomende spelers direct door te laten en daartoe een teken te geven, zodra duidelijk wordt dat een bal niet gemakkelijk te vinden is.
De aanwijzingen van de marshall dienen te worden opgevolgd.
Greenkeepers in de baan hebben altijd voorrang en geef greenkeepers de ruimte.

Openingstijden

Baan

Ma. t/m Zo. vanaf 09.00 uur tot zonsondergang

Secretariaat

Ma. t/m Zo. 08.30 - 17.00 uur

Indoor

na reservering/beschikbaarheid

Drivingrange

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - 21.00 uur
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang

Horeca

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang
09.00 - zonsondergang