Regels in de baan

Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement zal houden.

Klik hier voor het baanregelement

Voorafgaand aan uw ronde moet u zich melden bij het secretariaat om een starttijd te halen. U dient uiterlijk 10 minuten voor uw starttijd op de tee te staan.
Uitgegaan wordt van maximaal twee (2) uur en tien (10) minuten speeltijd over 9 holes met een vierbal.
De flight grootte is niet bepalend voor het al dan niet doorlaten van een achteropkomende partij.
Voor het doorlaten gelden de volgende regels:
  • Een partij, die haar plaats in de baan niet kan behouden en een hole afstand verliest op de voorgaande partij, dient de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan, ongeacht het aantal spelers in die groep.
  • De uitgenodigde partij dient hieraan gehoor te geven.
  • Spelers die naar een bal zoeken, dienen de achteropkomende spelers direct door te laten en daartoe een teken te geven, zodra duidelijk wordt dat een bal niet gemakkelijk te vinden is.
De aanwijzingen van de marshall dienen te worden opgevolgd.
Greenkeepers in de baan hebben altijd voorrang en geef greenkeepers de ruimte.

Openingstijden

Baan

Maandag t/m vrijdag

Jan t/m Mrt09.00 - zonsondergang
Apr08.00 - zonsondergang
Mei t/m Aug07.00 - zonsondergang
Sep08.00 - zonsondergang
Okt08.30 - zonsondergang
Nov en Dec09.00 - zonsondergang

 

Secretariaat

Ma. t/m Zo. 08.30 - 17.00 uur

Drivingrange

Zomertijd

Maandag09.00 - zonsondergang
Dinsdag09.00 - zonsondergang
Woensdag09.00 - zonsondergang
Donderdag09.00 - zonsondergang
Vrijdag09.00 - zonsondergang
Zaterdag09.00 - zonsondergang
Zondag09.00 - zonsondergang

Horeca

Zomertijd

Maandag08.30 - zonsondergang
Dinsdag08.30 - zonsondergang
Woensdag08.30 - zonsondergang
Donderdag08.30 - zonsondergang
Vrijdag08.30 - zonsondergang
Zaterdag08.30 - 18.00
Zondag08.30 - 18.00

Gewijzigde openingstijden

  • 5 december geopend tot 16:00 uur
  • 24 december geopend tot 16:00 uur
  • 1e & 2e kerstdag gesloten
  • 31 december geopend tot 15:00 uur
  • Nieuwjaarsdag gesloten